Κλωστήρια Θράκης

Η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» (όμιλος ΑΚΚΑ) χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη το εκκοκκισμένο βαμβάκι που προέρχεται από την εταιρεία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» και επομένως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ομαλή διασύνδεση μεταξύ των δύο παραγωγικών μονάδων, κάτι που έχει επιτευχθεί με την υιοθέτηση του Smart LOB Application και από τις δύο εταιρείες.

Οι δυο βασικές διεργασίες που πραγματοποιούνται είναι η παραγωγή νήματος και η παραγωγή υφάσματος από το νήμα αυτό. Το WMS Production υποστηρίζει όλη την διαδικασία που ξεκινάει με την παραλαβή της πρώτης ύλης από το εκκοκκιστήριο, σαρώνοντας το barcode της μπάλας βαμβακιού με φορητό τερματικό. Μετά την επεξεργασία και την παραγωγή των κώνων νήματος, το WMS Production υποστηρίζει πλήρως την ανάγκη του κλωστηρίου για διαφορετικά είδη συσκευασιών (κιβώτια και παλέτες) που έχουν και διαφορετικό σκοπό διακίνησης, αφενός τη χονδρική πώληση και αφετέρου την προώθηση του νήματος για ύφανση στο πλεκτήριο. Το WMS Production ενημερώνει αυτόματα το εμπορολογιστικό σύστημα με την ημερήσια παραγωγή των παλετών του νήματος.

Η συσκευασία σε κιβώτια και παλέτες αυτοματοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσω της διασύνδεσης του PLC με το Production WMS. Τα συσκευασμένα κιβώτια ταυτοποιούνται με ετικέτες, που εκτυπώνονται και επικολλώνται αυτόματα στα κιβώτια (Print and Apply) μέσω ειδικού βιομηχανικού εκτυπωτή συνδεδεμένου με το WMS Production. Αφού δημιουργηθούν οι παλέτες με τα κιβώτια, σαρώνονται με την ευκολία που προσφέρουν τα φορητά τερματικά στο Production WMS. Αυτό παράγει και εκτυπώνει, μέσω ενός δικτυακού εκτυπωτή ετικετών, ένα αυτοκόλλητο παλέτας με ένα μοναδικό κωδικό (sscc). Ο ίδιος τύπος κωδικού (sscc), που παράγεται επίσης αυτόματα μέσω της διασύνδεσης ζυγαριάς και του WMS Production, συνοδεύει και τις παλέτες με τους κώνους νήματος που προορίζονται για το πλεκτήριο. Επιπλέον, προηγμένοι αλγόριθμοι απόθεσης υποδεικνύουν τη θέση των παλετών (τύπου drive in) ώστε να πωλείται ή να πηγαίνει προς ανάλωση πάντα το παλαιότερο απόθεμα (σύστημα FIFO – First In, First Out). Κατά την αντίστροφη διαδικασία, η συλλογή για την εκτέλεση μιας παραγγελίας στηρίζεται σε έναν αλγόριθμο συλλογής που διασφαλίζει το σωστό picking. Έτσι, το WMS εκτυπώνει το δελτίο αποστολής και το packing list, ενημερώνοντας το εμπορολογιστικό backoffice ώστε να εκδώσει το αντίστοιχο τιμολόγιο.

Με βάση τις ανάγκες του πλεκτηρίου προωθούνται από την αποθήκη οι παλέτες με τους κώνους του νήματος. Για κάθε μια από τις 18 πλεκτικές μηχανές υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου (SCADA) που επικοινωνεί με το WMS Production και με touch screen προγραμματίζεται για την παραγωγή του εκάστοτε τύπου υφάσματος. Η ταυτοποίηση των τοπιών, καθώς και των παλετών με τόπια, γίνεται με sscc, με τα μοναδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του υφάσματος, αντίστοιχα με τους κώνους του νήματος. Επίσης, μια ετικέτα με το ίδιο sscc που παράγεται παράλληλα με τη μεγάλη ετικέτα της παλέτας συνοδεύει ένα δείγμα προς ποιοτικό έλεγχο. To WMS ενημερώνει το εμπορολογιστικό backoffice με την ημερήσια παραγωγή των παλετών του υφάσματος. Οι ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών των Κλωστηρίων Θράκης (Benetton, Next, Chicco) υποστηρίζονται επιτυχώς, καθώς μέσω Web Interface (Smart WEB) έχουν άμεση πρόσβαση στο απόθεμα των υφασμάτων και στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Μπορούν έτσι οι πελάτες να τοποθετήσουν τις παραγγελίες τους για συγκεκριμένα τόπια βάσει του sscc, οι οποίες αποστέλλονται στο φορητό τερματικό του αποθηκάριου. Μετά τη συλλογή της παραγγελίας το WMS εκτυπώνει το δελτίο αποστολής και ενημερώνει το εμπορολογιστικό backoffice για τη δημιουργία του τιμολογίου πώλησης, καθώς επίσης παράγει και το packing list της αποστολής με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κάθε τοπιού.

Οι πολυεπίπεδες ανάγκες της βιομηχανικής μονάδας των Κλωστηρίων Θράκης υποστηρίζονται επιτυχώς εδώ και χρόνια από το Smart WMS Production, αλλά και με το Smart Web επιταχύνεται η διαδικασία των παραγγελιών από τους σημαντικούς πελάτες εξωτερικού της εταιρείας.