εταιρική διαφάνεια

Η σύσταση της εταιρείας πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου του 2012 και δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ στις 13/11/2012.

Όπως ορίζει το Άρθρο 47 Παράγραφος 2 του Ν. 4072/2012, παρατίθενται παρακάτω τα στοιχεία της εταιρείας.

Επωνυμία: Exelixis-Software Ι.Κ.Ε.
Επάγγελμα: Παραγωγή – Προώθηση Λογισμικού
Διεύθυνση: Λοχία Αλμπάνη 6, Αμπελόκηποι
ΤΚ: 56123, Πόλη: Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 730073, Fax: 2310 730074
webpage: www.exelixis-software.gr
ΓΕΜΗ: 123132506000
Εταιρικό κεφάλαιο: 75.000 €
ΑΦΜ: 800448091, ΔΟΥ Αμπελοκήπων

Δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ μεταφορά / αλλαγή έδρας από την 4η Σεπτεμβρίου 2014 με νέα στοιχεία διεύθυνσης:
Διεύθυνση: Σαράντα Εκκλησιών 1, Εύοσμος
ΤΘ: 2503 Προέκταση Μακρυγιάννη, ΤΚ: 56238

Η εταιρεία αποτελείται από τους κάτωθι εταίρους:

  • Διονύσιος Σολδάτος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρείας 68
  • Βασιλική Ουτσετάρη, κάτοικος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, Χρ. Κανάκη 55
  • Βασιλική Ανθρακοπούλου, κάτοικος Πολίχνης Θεσσαλονίκης, Καστοριάς 3

Ως διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται ο Διονύσιος Σολδάτος.

Κάθε εταίρος κατέβαλε εταιρικό μερίδιο που αντιστοιχούσε σε 25.000 €.