συνεργασίες

Η Exelixis Software συνεργάζεται σταθερά τα τελευταία χρόνια με αρκετές εταιρείες πληροφορικής και μηχανογράφησης.

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Η Dataware Software επί σειρά πολλών ετών δραστηριοποιείται στην παραγωγή επιχειρηματικού λογισμικού και μέσω αυτού στην υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων με στόχο την άψογη λειτουργία των πελατών της. Το αντικείμενο των εργασιών της περιλαμβάνει:

  • Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και έργων πληροφορικής.
  • Σχεδίαση – ανάπτυξη – υλοποίηση και υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων λογισμικού.
  • Επικοινωνιακές λύσεις και εφαρμογές.
  • Εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
  • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων πακέτων λογισμικού.

Οι βασικές αρχές της Dataware συνοψίζονται στα κάτωθι:

  • Αξιόπιστα και τεχνολογικά σύγχρονα προϊόντα λογισμικού.
  • Πλήρεις και ολοκληρωμένες υπηρεσίες εγκατάστασης.
  • Αδιάλειπτη παροχή νέων εκδόσεων για κάθε νομοθετική μεταβολή.
  • Υποστήριξη των χρηστών μετά την πώληση από εξειδικευμένους συμβούλους.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Σημείο αναφοράς για τη Dataware Software είναι η γνώμη όλων των πελατών της. Το αποτέλεσμα της δουλειάς της έχει επιβραβευθεί με την τιμή και την ευθύνη να περιλαμβάνονται στο πελατολόγιό της ονόματα σημαντικών εταιρειών κάθε κλάδου και μεγέθους.

www.e-dataware.gr

Η Momentous εξασφαλίζει την επιτυχημένη ένταξη της πληροφορικής ως εργαλείου δράσης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Αναπτύσσει εφαρμογές, εκπαιδεύει στελέχη, συμβάλλει στην απορρόφηση νέων τεχνολογιών από τη βιομηχανία και το εμπόριο.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1989 και η συνέχιση της ανάπτυξης οφείλεται στη σύγχρονη οργάνωση, στη συνέπεια και στα στελέχη της – πολύπειρους συμβούλους σε θέματα οργάνωσης και μηχανοργάνωσης, ερευνών Marketing και σε επιμορφωτικές δράσεις (σεμινάρια Δ.Ε.Θ., Ε.Ε.Δ.Ε., Οικονομικό Επιμελητήριο Θεσσαλίας, Computer Logic κλπ) στο χώρο της πληροφορικής και ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Απέδωσε πλούσιο έργο για ελληνικές ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς αλλά έχει ήδη αναπτύξει ολοκληρωμένες εφαρμογές E.R.P. και σε άλλες χώρες – Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία.

www.momentous.gr

Η next2 Computing Science εδρεύει στη Λάρισα και δραστηριοποιείται σε όλο το γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας.

Έχει ως βασικό στόχο να συμβουλεύει και να υποστηρίζει το πελατολόγιό της έτσι ώστε να εκμεταλλεύεται την πληροφορική και τις λύσεις που παρέχει σαν εργαλείο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, αλλά και για τη βελτιστοποίηση των καθημερινών του αναγκών.

Ο σωστός σχεδιασμός, η άρτια υλοποίηση και η άμεση υποστήριξη είναι οι πυλώνες στους όποιους βασίζεται κάθε έργο της next2, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε hardware και software επίπεδο.

www.next2.gr

Η TechnoLogic αποτελεί μια ευέλικτη και δυναμική εταιρεία υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων με πολυετή εμπειρία στην ελληνική αγορά πληροφορικής. Η πολυετής πείρα των 20 και πλέον ετών σε συνδυασμό με το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της και την υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών έχουν εδραιώσει την ηγετική θέση της στην αγορά πληροφορικής. Γνωρίζοντας πλήρως τις απαιτήσεις όλου του φάσματος της αγοράς και στηριζόμενη στην ύπαρξη εξειδικευμένων λύσεων και προϊόντων, όσο και σε ένα σύνολο εταιρειών που συνεργάζεται με την TechnoLogic, προσφέρει στους πελάτες της ένα υψηλό επίπεδο λύσεων και προϊόντων καλύπτοντας όλα τα πεδία της αγοράς.

www.technologic.gr

Η εταιρεία Neda Intelligent Media εξειδικεύεται στην υλοποίηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων. Έχει την γνώση και την εμπειρία στην επιλογή των κατάλληλων προϊόντων και παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην οργανωτική αναβάθμιση των επιχειρήσεων.
Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που βλέπουν το πληροφοριακό τους σύστημα ως επένδυση και θέλουν να το αξιοποιήσουν για την ανάπτυξή τους, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους και τη βελτίωση της εικόνας τους. Σε αυτές που θέλουν να εφοδιάσουν τα στελέχη τους με εργαλεία για εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση και ανάλυση της πληροφορίας. Στις εταιρείες που επιδιώκουν την διαφοροποίηση και το δυναμισμό.

www.neda.com.gr

Η εταιρεία eQuality συμβάλλει στην προώθηση του Smart LOB Application στην περιοχή της Αττικής.

Το αντικείμενό της είναι η παροχή και υποστήριξη ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων, και η εμπορία και υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού.
Συμπληρώνει το μεγάλο φάσμα υπηρεσιών της με την κατασκευή ιστοσελίδων συνοδευόμενη από παροχή υπηρεσιών όπως καταχώρηση domain, web hosting κλπ. Η ευρεία τεχνογνωσία των στελεχών της eQuality έχει σαν αποτέλεσμα την απρόσκοπτη και μακροχρόνια συνεργασία της με την EXELIXIS SOFTWARE.

www.equality.gr

Η TechPoint ιδρύθηκε έχοντας ως επιχειρηματικό όραμα την εξειδικευμένη και υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών στον τομέα της πληροφορικής, αναλαμβάνοντας τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση εξειδικευμένων λύσεων, παρέχοντας ταυτόχρονα την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων των πελατών της.

Στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει λειτουργικές και αξιόπιστες λύσεις σε σύνθετα και εξειδικευμένα προβλήματα στον ευρύ χώρο της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Η TECHPOINT είναι επανδρωμένη από δυναμικά στελέχη με πλούσια εμπειρία και πολύχρονη παρουσία στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, ικανά να υποστηρίξουν σύνθετα έργα, τα οποία αξιοποιούν ετερογενείς τεχνολογίες και εκτείνονται από ενσωματωμένα συστήματα μέχρι και υψηλής κλίμακας επεκτάσιμα υπολογιστικά συστήματα.

Η τεχνογνωσία της TECHPOINT της επιτρέπει να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες κάθε επιχείρησης, είτε πρόκειται για μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, είτε για επιχειρήσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υλοποίηση και την υποστήριξη μηχανογραφικών λύσεων σε επιχειρήσεις από όλο το φάσμα της ελληνικής οικονομίας. Έχοντας τη γνώση αλλά και την εμπειρία των επιχειρηματικών διαδικασιών, βασισμένη στην υψηλή εξειδίκευση των στελεχών της και την εμπειρία της σε υλοποιήσεις, η TECHPOINT μπορεί να κινητοποιήσει τους κατάλληλους ανθρώπους, τεχνολογίες, διαδικασίες και εργαλεία ώστε να βοηθήσει τους πελάτες της να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν.

www.techpoint.gr