Εκκοκκιστήρια Θράκης

Η εταιρεία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (όμιλος ΑΚΚΑ) ιδρύθηκε το 1996 με στόχο την αξιοποίηση του βαμβακιού της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Διαθέτει εγκαταστάσεις 16.500 τ.μ. στη βιομηχανική περιοχή της Κομοτηνής και αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα και τεχνολογικά προηγμένα εκκοκκιστήρια με τις σύνθετες ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε βιομηχανική μονάδα.

Κατά την παραλαβή του βαμβακιού από το φορτηγό του παραγωγού η ένδειξη της ζύγισης μεταφέρεται αυτόματα στο Smart WMS, εκδίδεται αυτόματα το δελτίο ποσοτικής παραλαβής – ζυγολόγιο και η πρώτη ύλη ταυτοποιείται στο εξής με αριθμό παρτίδας (LOT). Μπορεί επίσης να εκδίδει τιμολόγια αγοράς σπόρων (παράγωγο της εκκόκκισης) προς τους παραγωγούς. Με το τέλος της διαδικασίας εκκόκκισης και αφού κάθε μπάλα βαμβακιού ζυγιστεί, μέσω τη σύνδεσης του WMS Production με τη ζυγαριά, εκδίδεται αυτόματα μια ετικέτα barcode μπάλας με ένα μοναδικό σειριακό αριθμό (sscc) με τα χαρακτηριστικά της. Στη συνέχεια, μια αυτοκόλλητη ετικέτα με το ίδιο sscc, η οποία παράγεται παράλληλα με τη μεγάλη ετικέτα της παλέτας, συνοδεύει ένα δείγμα προς ποιοτικό έλεγχο.

Επιπλέον, με Smart WMS για τη σωστή οργάνωση της αποθήκης τηρούνται θέσεις φύλαξης για κάθε νέα μπάλα την οποία ο αποθηκάριος σαρώνει με το φορητό τερματικό και την τοποθετεί (απόθεση σε θέση). Το WMS ενημερώνεται αυτόματα από το εμπορολογιστικό για την εκτέλεση μιας παραγγελίας πώλησης και με έναν αλγόριθμο συλλογής και με βάσει LOT καθορίζεται ποιες μπάλες θα συλλεχθούν προς αποστολή και έτσι παράγεται αυτόματα από το picking το packing list (με όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει η κάθε μπάλα). Μαζί με τα παραστατικά, παράγεται και αποστέλλεται αυτόματα και το αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή για αυτόματη εισαγωγή των παραστατικών πώλησης.

Το Smart LOB Application μπορεί να υποστηρίξει με μεγάλη επιτυχία τα Εκκοκιστήρια Θράκης, μια τόσο απαιτητική και εξειδικευμένη βιομηχανική μονάδα.