Η εταιρεία Exelixis Software ιδρύθηκε το 2012 από στελέχη με πολυετή εμπειρία στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών μηχανοργάνωσης, μηχανογράφησης, προώθησης και υποστήριξης προϊόντων λογισμικού των γνωστότερων εταιρειών του χώρου.

Ήδη από το 2008, με την ανάπτυξη της πλατφόρμας Smart LOB Application, η οποία ενσωματώνει στη λειτουργία της τα νέα χαρακτηριστικά που γεννήθηκαν με την παγκοσμιοποίηση στο επιχειρηματικό περιβάλλον, η Exelixis Software ανταποκρίνεται στη ζωτική ανάγκη ύπαρξης ενός καθολικού προϊόντος λογισμικού για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων κάθε επιχείρησης!

Η καινοτομία του Smart LOB Application αναγνωρίστηκε άμεσα από τη Microsoft η οποία ενέταξε την Exelixis Software στην BizSpark κοιτίδα της για τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα η DevExpess συμπεριέλαβε το Smart LOB Application ως ένα αντιπροσωπευτικό case study application για τις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια των 4 ετών από την ίδρυση της Exelixis Software, η πλατφόρμα Smart LOB Application, τεκμηριώνοντας την καινοτομία και ευελιξία της, επιλέχθηκε από οργανισμούς σε πολλούς κλάδους: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εμπορίου, υπηρεσιών, αεροπορικών εταιρειών, ταξιδιωτικών και ιατρικών υπηρεσιών, εμπορικών αλυσίδων, μεταφορών, logistics, τροφίμων, κατασκευών, ανακύκλωσης, εντατικής λιανικής, συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπαίδευσης και πολιτισμού.

Τα στελέχη και οι συνεργάτες της Exelixis Software ανέπτυξαν χρήσιμες λύσεις στους εξής τομείς:

 • Εμπόριο
 • Χρηματοοικονομικά
 • WMS διαχείριση της παραγωγής και αποθήκης
 • Scada
 • Διαχείριση έργων
 • Προϋπολογισμών
 • MRP
 • Ιχνηλασιμότητα
 • Εφοδιαστικές αλυσίδες
 • Διαχείριση στόλου
 • Κοστολόγηση
 • HRM (διαχείριση ανθρώπινου προσωπικού)
 • CRM (διαχείριση πελατών)
 • POS
 • Marketing
 • BI

Επιπλέον, αναπτύχθηκαν λειτουργικά μοντέλα για τις πωλήσεις με απόδοση προμηθειών σε τρίτους, την παραγγελιοληψία, τη διαχείριση εγγράφων, τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση της ροής εργασιών (workflow), τη διαχείριση γεγονότων (event management), το Marketing και το Business Intelligence.

Τα μοντέλα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν πάνω σε όλα τα σύγχρονα συστήματα όπως Desktop, Mobile και Web, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της Exelixis Software στη LOB φιλοσοφία για κάλυψη όλου του φάσματος δραστηριοτήτων σε κάθε επιχείρηση, αλλά και καταδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των λύσεων που μπορούν να εφαρμοσθούν.

Η γρήγορη και επιτυχημένη αποδοχή και διάδοση του προϊόντος οφείλεται στην επαγγελματική εμπειρία και ικανότητα των στελεχών και συνεργατών της εταιρείας καθώς επίσης και:

 • Στην οργανωτική δομή της Exelixis Software που μέχρι σήμερα εξασφαλίζει αμεσότητα και αυξημένη παραγωγικότητα.
 • Στις υποδομές που επιτρέπουν να εξελίσσεται διαρκώς το προϊόν και να αφομοιώνονται νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικές εμπειρίες.
 • Στην ομάδα ανάπτυξης και υποστήριξης που είναι παγκόσμια και προσφέρει μεγάλο εύρος τρόπων και οπτικών προσέγγισης των αναγκών των επιχειρήσεων και των λύσεων που προτείνονται.
 • Στις χρηματικές ροές που δίνουν στην Exelixis Software τη δυνατότητα να προχωράει σε όλες τις απαραίτητες επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του Smart LOB Application.