2 χρόνια Exelixis Software

Τον Νοέμβριο του 2014 η Exelixis Software έκλεισε τα δυο χρόνια λειτουργίας της.

Στο διάστημα αυτό, οι αριθμοδείκτες που αφορούν στην ανάπτυξη της εταιρείας αλλά και στην κάλυψη των προσδοκιών των πελατών από την απόκτηση των προϊόντων, τη χρήση τους και τη λήψη υπηρεσιών, είναι πέρα από ικανοποιητικοί.

Συγκεκριμένα, ο ρυθμός αύξησης του αριθμού των νέων πελατών καθ’ όλη την διάρκεια των δύο ετών κινήθηκε με ποσοστό 171% από τρίμηνο σε τρίμηνο, ενώ η υλοποίηση πρόσθετων νέων έργων σε υφιστάμενο πελατολόγιο κινήθηκε στο 60%. Το υπόλοιπο 40% υλοποιήθηκε από τα ίδια τα στελέχη των πελατών. Έτσι, ξεκίνησε να πραγματοποιείται ακόμη ένας από τους στόχους της Exelixis Software που είναι η μεγάλη ευκολία στην εκμάθηση του προϊόντος, στη χρήση του, αλλά και στην προσαρμογή από τον ίδιο τον χρήστη του περιβάλλοντος εργασίας και των διαδικασιών σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα από την χρήση του προϊόντος, ο κάθε πελάτης μας αντιλήφθηκε ότι τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας στην οποία επένδυσε, του δίνουν τη δυνατότητα απεριόριστης επέκτασης τόσο σε βάθος όσο και πλάτος. Αυτή η συνειδητοποίηση έκανε τους επιχειρηματίες συμμέτοχους και συνεργάτες στην περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη του Smart LOB Application. Οι ιδέες, οι πραγματικές και λειτουργικές ανάγκες, οι προβληματισμοί, η εξωστρέφεια και η επιχειρηματική τους δημιουργικότητα ταυτίστηκε με ακόμη έναν στόχο της Exelixis Software. To Smart πρέπει να είναι κάθε στιγμή διαχρονικό, σύγχρονο, επίκαιρο, δυναμικό και ευέλικτο. Έτσι, η κυκλοφορία τουλάχιστον τεσσάρων νέων εκδόσεων κάθε μήνα και η δημιουργία έξι major εκδόσεων στα 2 έτη είχε σαν συνέπεια την ταχεία εξέλιξη του προϊόντος και την τοποθέτηση του μηχανογραφικού πήχη από τους επιχειρηματίες πελάτες μας πάρα πολύ ψηλά.

Η αξιοποίηση του Smart σε όλες τις διαδικασίες σχεδόν κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας μας έφερε σε επαφή και τελικά μας οδήγησε σε συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες των επιχειρηματιών πελατών μας όπως οικονομικοί σύμβουλοι, τεχνολόγοι τροφίμων, ειδικοί στον τομέα της διαχείρισης αποθηκών (WMS) και των Logistics, κοστολόγοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων, solution providers στον χώρο της μηχανοργάνωσης, υπεύθυνοι μηχανοργάνωσης ΙΤ σε μεγάλους οργανισμούς, μεμονωμένοι προγραμματιστές αλλά και κατασκευαστές προϊόντων λογισμικού. Έτσι, αποκρυσταλλώνεται σταδιακά η πραγματική ταυτότητα του Smart, ότι δεν είναι ακόμη ένα τυποποιημένο προϊόν λογισμικού αλλά ένα εργαλείο ανάπτυξης και μηχανογραφικής αποτύπωσης όλων των απαιτήσεων και διαδικασιών κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η κάθετη αύξηση του κύκλου εργασιών της Exelixis Software, μαζί με τη δέσμευσή της για αμεσότητα στην εξυπηρέτηση, την οδήγησε σε σταδιακό τριπλασιασμό των στελεχών και σε πενταπλασιασμό των εργασιακών της χώρων. Η δυνατότητα ανταπόκρισης στις αυξημένες υποχρεώσεις της Exelixis οφείλεται στην επαρκή ρευστότητα που προέρχεται από την άμεση εξόφληση των έργων που πραγματοποιεί και των υπηρεσιών που προσφέρει καθώς οι πελάτες της αξιολογούν την απόσβεση της επένδυσής τους σε ελάχιστους μήνες.

Στη διετή αυτή πορεία, τα στελέχη της Exelixis Software γνωρίζουν ότι η επιτυχία δεν οφείλεται μόνο στην δική της ύπαρξη και προσπάθεια, αλλά και στην ύπαρξη, την προσπάθεια και τη συνοχή της ίδιας της κοινωνίας. Μέρος των κερδών, του χρόνου και των πόρων διατέθηκε και συνεχίζει να διατίθεται σε οργανισμούς και φορείς που υποστηρίζουν ευπαθείς ομάδες συνανθρώπων μας. Οργανώνουμε και πραγματοποιούμε σεμινάρια από έμπειρα στελέχη για την προετοιμασία και συνεργασία με αποφοίτους, χωρίς προϋπηρεσία, ώστε να δώσουμε βήμα στους ικανούς και νέους επιστήμονες.

Κλείνοντας τα πρώτα 2 χρόνια δραστηριότητας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν και συνέπραξαν με οποιοδήποτε τρόπο σε αυτή τη δημιουργική πορεία και να εκφράσουμε τη χαρά μας για την ικανοποίηση που εισπράξαμε αλλά και προσφέραμε.

Ευχαριστούμε για τη στήριξη και την προτίμησή σας.

Με εκτίμηση,

Exelixis Software