Νέα παράταση για τις ΜΥΦ 2014

Μετά από ανακοίνωση της Γ.Γ.Π.Σ., δόθηκε παράταση για την προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων συναλλαγών πελατών – προμηθευτών. Ειδικότερα, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών των Α, Β, Γ και Δ τριμήνων του 2014, υποβάλλονται έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 με σκοπό τη διευκόλυνση όλων των συναλλασσόμενων.

Όσον αφορά στις σχετικές καταστάσεις του 2015 αντίστοιχα, η Γ.Γ.Π.Σ. ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε βελτιώσεις και θα υπάρξει έγκαιρα σχετική ενημέρωση.