Ειδοποίηση για χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για το 2015

Με την αρχή του νέου έτους εφαρμόστηκε η ΠΟΛ.1002/31.12.2014 βάσει της οποίας καθορίζονται οι οντότητες που απαλλάσσονται της υποχρέωσης χρήσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για το φορολογικό έτος 2015, τα επιπλέον στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικών πωλήσεων, όπως και ο τρόπος δήλωσης διακοπής φορολογικού μηχανισμού σε περίπτωση βλάβης.

Οι παρακάτω κατηγορίες απαλλάσσονται από τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για το τρέχον φορολογικό έτος, όπως αναφέρονται εντός του κειμένου της ΠΟΛ.1002/31.12.2014:

 1. Οι εκμεταλλευτές κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, παιδικού σταθμού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι.
 2. Ο εκμεταλλευτής χώρων στάθμευσης.
 3. Ο εκμεταλλευτής θεαμάτων, ο πράκτορας κρατικών λαχείων, ΠΡΟ−ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφών, η επιχείρηση μεταφοράς προσώπων γενικά, με εξαίρεση τον εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ.
 4. Ο κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή ράπτρια, που επιδιορθώνει ενδύματα και υφασμάτινα είδη, γενικώς, καθώς και ο εκμεταλλευτής ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ.
 5. Οι ασκούντες το επάγγελμα του κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτεχνικού, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου, λογοπεδικού, διαιτολόγου, διατροφολόγου και εργοθεραπευτή.
 6. Ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρομύλου για τις δικαιούμενες αμοιβές από την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.
 7. Οι ασχολούμενοι με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ξυλουργός, σιδηρουργός, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, κτίστης και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες), καθώς και ο κατασκευαστής επιταφίων μνημείων (μαρμαρογλυφείων).
 8. Οι διατηρούντες κτηματομεσιτικό γραφείο, γραφείο τελετών, γραφείο συνοικεσίων, γραφείο διεκπεραίωσης εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας.
 9. Η επιχείρηση ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη συνδρομών, ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών, καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων κατοικιών, η επιχείρηση μεταφοράς αγαθών.
 10. Το Δημόσιο, οι Δήμοι και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για τα στοιχεία που εκδίδουν.
 11. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα τραπεζικά − πιστωτικά Ιδρύματα και τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούν.
 12. Ο εκμεταλλευτής διοδίων για τα παραστατικά διέλευσης των οχημάτων και ο εκμεταλλευτής τουριστικού – ταξιδιωτικού γραφείου.

Οι κατηγορίες 1 έως 5, και η 9 υποχρεούνται να καταγράφουν ονοματεπώνυμο και διεύθυνση πελάτη στα στοιχεία που εκδίδουν ενώ για την περίπτωση της κατηγορίας 2, πρέπει να συμπληρώνεται και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη. Επιπλέον από αυτά τα στοιχεία, πρέπει να αναγράφεται αριθμός φορολογικού μητρώου ή αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης που αφορούν πωλήσεις πόσιμου ύδατος μέσω δικτύου, ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και στις ασφαλιστικές υπηρεσίες. Σε περίπτωση άσκησης παράλληλης δραστηριότητας που εμπίπτει στη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, τότε υποχρεούνται να χρησιμοποιούν για εκείνη τη δραστηριότητα.

Επίσης, βάσει της ΠΟΛ.1002/31.12.2014 οι παρακάτω περιπτώσεις λιανικής απαλλάσσονται από τη έκδοση στοιχείου από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό:

 • Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται για πωλήσεις φυσικού αερίου μέσω δικτύου, ύδατος πόσιμου μέσω δικτύου, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής ενέργειας ή παροχής τηλεπικοινωνιακών, ταχυδρομικών, τραπεζικών, χρηματιστηριακών, χρηματοδοτικών εργασιών, καθώς και στις περιπτώσεις είσπραξης ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.
 • Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου, με εξαίρεση τους πωλητές (αγρότες – μεταπωλητές) σε λαϊκές αγορές και τους πωλητές αποκλειστικά μέσω πλανοδίου ή υπαίθριου εμπορίου.
 • Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται «επί πιστώσει» από οντότητες που χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
 • Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που από ειδικές φορολογικές διατάξεις, απαιτείται να αναγράφουν επιπλέον δεδομένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είδος αγαθού ή υπηρεσίας, ποσότητα αγαθού, ονοματεπώνυμο πελάτη κλπ).
 • Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τη διάθεση ιατρικών συσκευών, χειρουργικών εργαλείων (μιας χρήσης), τεχνητών μοσχευμάτων, προς ασθενείς μέσω θεραπευτηρίων.

Οι πολύ μικρές οντότητες απαλλάσσονται επίσης, από την χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού εφόσον πληρούν τα κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών σύμφωνα με την ΠΟΛ.1002/31.12.2014:

 • Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες αποκλειστικά από σταθερά σημεία μετά από άδεια των αρμόδιων υπηρεσιών.
 • Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το ΦΠΑ λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων έως 10.000 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) με εξαίρεση τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.
 • Οι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2859/2000.

Τέλος, όσον αφορά στις βλάβες, σε συνεργασία με την εταιρεία κατασκευής ή και υποστήριξης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) η επιχείρηση υποχρεούται να εκδώσει την «Τεχνική Αναφορά Βλάβης Φορολογικής Μνήμης» και εντός 10 ημερών να δηλώσει ηλεκτρονικά το έντυπο Δ13 στο taxisnet με κωδικό παύσης 25. Επιπλέον, πρέπει να δηλωθούν ο τύπος και ο σειριακός αριθμός του Φ.Η.Μ., ο χρόνος διακοπής, το ΑΦΜ της εταιρείας κατασκευής του Φ.Η.Μ., το ΑΦΜ του κατόχου και τα προοδευτικά ποσά εισπράξεων και ΦΠΑ ή ΠΑΗΨΣ για τύπου Β του τελευταίου Ζ.

Σας παροτρύνουμε να συμβουλευτείτε το φοροτεχνικό συνεργάτη σας για το κατά πόσο και αν οι αλλαγές επηρεάζουν την επιχείρησή σας.