Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ) είναι ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας, με πλούσια καλλιτεχνική, εκπαιδευτική και κοινωνική συνεισφορά.

Με την υλοποίηση του έργου ο ΟΜΜΘ μπορεί να διαχειρίζεται εκδηλώσεις τρίτων, αλλά και εσωτερικές παραγωγές, σε επίπεδο χρονοπρογραμματισμού, οργάνωσης – σχεδίασης εκδηλώσεων και οικονομικού προϋπολογισμού. Η διαχείριση εκδηλώσεων σε συνδυασμό με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού HRM και τη διαχείριση μουσικών οργάνων / εξοπλισμού, προσφέρει επίσης ευέλικτο και εύκολο συντονισμό των εργασιών των καλλιτεχνικών συνόλων του οργανισμού. Οι απαραίτητες εκτυπώσεις (reports) όπως, φύλλο εκδήλωσης, ημερολόγια κλπ δημιουργούνται μέσα από το Smart, διευκολύνοντας σημαντικά το προσωπικό των εκδηλώσεων.

Επίσης, ο ΟΜΜΘ μπορεί να αποθηκεύει μέσα στο Smart οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο και να το συνδέει με το πρόσωπο, την ενέργεια ή την εκδήλωση που αφορά, κερδίζοντας οργανωμένο και ενιαίο σύστημα αρχειοθέτησης, απομακρυσμένη πρόσβαση με ορισμό ανάλογων δικαιωμάτων, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, διαχείριση ροών και εργασιών, ασφάλεια και έλεγχο των εγγράφων, εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης λόγω έξυπνων αλγόριθμων συμπίεσης και ταχύτερη πρόσβαση στα δεδομένα με εύκολη αναζήτηση.

Όσον αφορά στη σχεδίαση ενεργειών επικοινωνίας, marketing και πωλήσεων, αυτή πραγματοποιείται μέσω της διαχείρισης πελατειακών σχέσεων CRM, με την μαζική αποστολή αυτόματων email και SMS, την καταγραφή εισερχόμενων μηνυμάτων και παραπόνων, τη διαχείριση ευκαιριών πώλησης κλπ.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε διασύνδεση με το website του ΟΜΜΘ για αυτόματη λήψη και εισαγωγή δεδομένων βιογραφικών και εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, ενώ με την ανάπτυξη του Smart WEB θα επιτρέπεται πρόσβαση εξουσιοδοτημένων χρηστών σε επιλεγμένα μέρη του συστήματος μέσω Internet.