Euroguard Security

Η Euroguard Security δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών και προϊόντων συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτει έναν σύγχρονο 24ωρο Κεντρικό Σταθμό Λήψεως σημάτων ο οποίος χρησιμοποιεί το σύστημα Κέρβερος.

Επιπλέον, η εταιρεία ασχολείται με κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, συστήματα πυρανίχνευσης κλπ.

Η πλατφόρμα του Smart LOB Application όπως αυτή διαμορφώθηκε για τις ανάγκες της Euroguard Security περιλαμβάνει:

 • Σύνδεση με Κέρβερο.
 • Λήψη σημάτων συναγερμού.
 • Πλήρη Εμπορική διαχείριση.
 • Σύνδεση με τηλεφωνικό κέντρο Asterisk.
 • Υποσύστημα διαχείρισης εγκαταστάσεων συναγερμών.
 • Υποσύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM).
 • Υποσύστημα διαχείρισης εγγράφων.
 • Υποσύστημα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού (HRM).
 • Δυνατότητα πληροφόρησης (reports, κύβοι OLAP κλπ).
 • Web λειτουργία.

Με την πλατφόρμα του Smart LOB Application η Euroguard Security μπορεί να διαχειρίζεται εύκολα τις εργασίες που αφορούν στους πελάτες, τους εγκαταστάτες και τις εγκαταστάσεις, τα συμβόλαια και τις υπηρεσίες της. Στις εργασίες αυτές εντάσσονται και η αυτοματοποιημένη διαδικασία εισαγωγής πελατών από το σύστημα του Κέρβερου, οι εύκολες παρακολουθήσεις χρεώσεων – πιστώσεων, η διαχείριση εγκαταστατών – προμηθειών, διαχείριση ταμείων – αξιόγραφων – τραπεζικών λογαριασμών, η επισύναψη ηλεκτρονικών εγγράφων όλων των τύπων στη βάση δεδομένων, η διαμόρφωση δρομολογίου με προβολή διεύθυνσης σε χάρτη, Google Maps κλπ.

Ειδικότερα, η διαχείριση εγκαταστάσεων συναγερμών, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

 • Εύκολη καταχώρηση συμβολαίου στον πελάτη.
 • Αυτόματη τιμολόγηση συμβολαίου και ανανέωσή του.
 • Ειδική διαχείριση για έκτακτες υπηρεσίες.
 • Έτοιμες λίστες για καλύτερη διαχείριση (όλα τα συμβόλαια, συμβόλαια που λήγουν εντός της εβδομάδας, συμβόλαια για τιμολόγηση, συμβόλαια εγκαταστατών χωριστά).
 • Διαχείριση ανταλλακτικών – μπαταριών.
 • Λίστα με λήξη μπαταριών και αυτοματισμός για αντικατάσταση – ανανέωση.
 • Καταχώρηση εργασιών εγκατάστασης.
 • Καταγραφή εισερχόμενων μηνυμάτων και κλήσεων.
 • Διαχείριση αιτήσεων service.
 • Χρονοπρογραμματισμός.
 • Διαμόρφωση προγράμματος επισκέψεων τεχνικών.
 • Προβολή προγράμματος επισκέψεων σε μορφή ημερολογίου και σε μορφή λίστας.
 • Αποστολή αυτόματων SMS – emails σε πελάτες και εγκαταστάτες.
 • Καταχώρηση επικοινωνιών με πελάτη με ειδική καταχώρηση στον προγραμματισμό αυτόματα.

Στην παρούσα φάση εξελίσσεται η Web λειτουργία της επιχείρησης η οποία περιλαμβάνει ειδικό Web interface της πλατφόρμας του Smart. Πρόσβαση στην πλατφόρμα με ειδικούς κωδικούς και σε συγκεκριμένες λειτουργίες μπορούν να έχουν και τρίτοι μέσω κωδικών, όπως οι πελάτες σε επιλεγμένα στοιχεία από το φάκελό τους. Αντίστοιχα, πρόσβαση θα έχουν και οι συνεργαζόμενοι εγκαταστάτες, με πρόσβαση στα στοιχεία που τους αφορούν, όπως σήματα, εισπράξεις, μηνύματα κλπ. Τέλος, δίνεται δυνατότητα στους τεχνικούς να καταχωρούν δελτία service και επίσκεψης απευθείας στο σύστημα μέσω Internet.