Υποστηρικτής Μηχανογραφικών Λύσεων (Software Supporter)

Κωδικός: #SS002
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Αρμοδιότητες:

 • Καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες
 • Καθοδήγηση των στελεχών του πελάτη με στόχο την επίλυση θεμάτων
 • Παροχή feedback για:
  1. την βελτιστοποίηση της εγκατάστασης του πελάτη
  2. την ωρίμανση των στελεχών για την πλήρη αξιοποίηση του συστήματος

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ Πληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών ή συναφούς τομέα
 • Θα ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Επιθυμητή γνώση: Visual Basic, C#, Report Designers
 • Γνώση άριστα του MS Office
 • Γνώση Αγγλικών
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα
 • Ικανότητα εντοπισμού αναγκών και δημιουργικής επίλυσης θεμάτων ή αποριών
 • Ικανότητα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων με λεπτότητα και υπομονή
 • Ικανότητα παροχής επαρκών και απλοποιημένων επεξηγήσεων τόσο προφορικά όσο και γραπτά

Οι υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης σε διακριτό σημείο, στην διεύθυνση hrm@exelixis-software.gr. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία στην εταιρική ιστοσελίδα www.exelixis-software.gr και στα social media που δίνει το παρόν.