Υπενθύμιση για ΜΥΦ 2014 – 2015

Το μήνα Σεπτέμβριο, σε σχετική δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. ΠΟΛ.1206/15.9.2015, δόθηκε παράταση για την προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων συναλλαγών πελατών – προμηθευτών. Ειδικότερα, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών που αφορούν συναλλαγές στο ημερολογιακό έτος 2014 παρατάθηκαν έως τις 30 Οκτωβρίου 2015 για όλους τους υπόχρεους, ενώ οι καταστάσεις του πρώτου και του δεύτερου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2015, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τις ΠΟΛ στους συνδέσμους:
ΠΟΛ.1022/7.1.2014
ΠΟΛ.1092/17.4.2015

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να προχωρήσετε στον υπολογισμό των ΜΥΦ μέσα από το Smart LOB Application έγκαιρα ώστε να προβείτε και στους απαραίτητους ελέγχους με το αρμόδιο λογιστήριο με το οποίο συνεργάζεστε.

Για την εφαρμογή της δυνατότητας «Μηνιαίας ΜΥΦ», προτείνουμε την αναβάθμιση της έκδοσης που διαθέτετε, είτε με τη βοήθεια του τμήματος υποστήριξης, είτε με τη βοήθεια του συμβούλου σας, είτε με τις οδηγίες που υπάρχουν σε μορφή video manual στο κανάλι της Exelixis στο YouTube. Υπενθυμίζεται ότι για την αναβάθμιση πρέπει να έχετε ενεργό συμβόλαιο νέων εκδόσεων.

Επίσης, μεριμνήστε να κλείσετε εγκαίρως ένα ραντεβού με το τμήμα υποστήριξης της Exelixis Software ή με τον συνεργάτη σας για τη βοήθεια στην παραμετροποίηση και εξαγωγή του αρχείου.

Υπάρχουν διαθέσιμα video manual, που αφορούν την παραμετροποίηση της ΜΥΦ όπως και τη διαδικασία υπολογισμού και εξαγωγής του αρχείου στο κανάλι της Exelixis στην υπηρεσία Youtube:
Παραμετροποίηση για ΜΥΦ
Υπολογισμός ΜΥΦ