Υλοποιητής Μηχανογραφικών Λύσεων (Software Implementer)

Κωδικός: #SI002
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Αρμοδιότητες:

 • Παραμετροποίηση στις ανάγκες της επιχείρησης του πελάτη όπως έχουν αναλυθεί
 • Εγκατάσταση μηχανογραφικής λύσης σε πελάτη
 • Εκπαίδευση χρηστών
 • Υποστήριξη έργου υλοποίησης, εποπτεία πιλοτικής λειτουργίας, παράδοση έργου.

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ Πληροφορικής ή συναφούς τομέα
 • Θα ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση: SQL, Visual Basic, C#, Report Designers, .Net Frameworks (C#, ASP, VB)
 • Γνώση Αγγλικών
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Ικανότητα δομημένης και στοχοθετημένης παρουσίασης λύσεων
 • Ικανότητα αναγνώρισης αναγκών, σχεδιασμού μεθοδολογίας και προσαρμογής τρόπου εκπαίδευσης ανα πελάτη
 • Ικανότητα εντοπισμού αναγκών και δημιουργικής επίλυσης θεμάτων ή αποριών
 • Ευχέρεια προφορικού και γραπτού λόγου
 • Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα

Οι υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης σε διακριτό σημείο, στην διεύθυνση hrm@exelixis-software.gr. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία στην εταιρική ιστοσελίδα www.exelixis-software.gr και στα social media που δίνει το παρόν.