Σύμβουλος Πωλήσεων Μηχανογράφησης (Sales Software Consultant)

Κωδικός: #SC001
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Αρμοδιότητες:

 • Εντοπισμός και ανάλυση αναγκών στις λειτουργίες και διαδικασίες των επιχειρήσεων.
 • Παρουσίαση ανάλογων ως προς τις ανάγκες της επιχείρησης μηχανογραφικών λύσεων.
 • Σύνταξη τεχνικών – οικονομικών μελετών, επίτευξη συμφωνιών.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε υφιστάμενο πελατολόγιο.

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ από σχολές Διοίκησης επιχειρήσεων, Marketing, Οικονομικών ή εμπειρία / προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον δύο χρόνια
 • Άριστη γνώση Microsoft Office
 • Γνώση Αγγλικών
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Θα ληφθεί υπόψη γνώση hardware, software, βασικών IT θεμάτων
 • Ικανότητα παροχής επαρκών και απλοποιημένων επεξηγήσεων τόσο προφορικά όσο και γραπτά
 • Ικανότητα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων στηριγμένη σε πελατοκεντρική φιλοσοφία
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα
 • Ικανότητα συλλογής και ερμηνείας πληροφοριών
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες

Οι υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης σε διακριτό σημείο, στην διεύθυνση hrm@exelixis-software.gr. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία στην εταιρική ιστοσελίδα www.exelixis-software.gr και στα social media που δίνει το παρόν.