Συχνές ερωτήσεις που αφορούν τις αλλαγές στον Κ.Φ.Α.Σ. από 01/01/2014

Για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πελατών μας παραθέτουμε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που προκύπτουν σχετικά με τις αλλαγές στον Κ.Φ.Α.Σ από 1η Ιανουαρίου 2014.

Ποια παραστατικά πρέπει να σημαίνονται από 01/01/2014;

Η θεώρηση, η σήμανση, η δήλωση των αριθμών των σειρών στην εφορία και η συνεχόμενη αρίθμηση έχει καταργηθεί για όλα τα παραστατικά εκτός αυτών που αφορούν στη λιανική πώληση.

Μια εταιρία ή επιχείρηση η οποία δεν κάνει λιανική πώληση τι παραστατικά εκδίδει;

Εκδίδει όλα τα σχετικά με τις δραστηριότητές της παραστατικά χωρίς την ανάγκη θεώρησης, σήμανσης κλπ.

Η σήμανση των παραστατικών από τον φορολογικό μηχανισμό μπορεί να συνεχιστεί;

Η σήμανση μπορεί να συνεχιστεί, απλά δεν είναι υποχρεωτική.

Όσοι αποφασίσουν να διατηρήσουν τη σήμανση πρέπει να αναβαθμίσουν τους φορολογικούς μηχανισμούς;

Η αναβάθμιση των φορολογικών μηχανισμών έχει οριστεί ως προαιρετική.

Τι πρέπει να εκδίδεται αντί του Δελτίου Αποστολής;

Θα συντάσσεται «δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων», με περιεχόμενο τα δεδομένα των παραγράφων 9, 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012), πλην της τιμής μονάδας, της αξίας και του ΦΠΑ των αποθεμάτων. Το έγγραφο αυτό μπορεί να είναι αθεώρητο.

Η περιγραφή του Τιμολογίου – Δελτίου Αποστολής πρέπει να μετονομαστεί;

Όχι, δεν είναι απαραίτητο.

Τι χρειάζεται να γίνει για τα Δελτία Αποστολής ή Τιμολόγια – Δελτία Αποστολής για να μην περνούν από φορολογικό μηχανισμό;

Πρέπει να τροποποιηθούν κατάλληλα οι φόρμες εκτύπωσης των παραστατικών, ώστε αυτά να εκτυπώνονται σε άλλο εκτυπωτή.

Τα ακυρωτικά παραστατικά καταργούνται;

Τα ακυρωτικά σημειώματα για παραστατικά που δε σημαίνονται από φορολογικό μηχανισμό μπορούν να καταχωρηθούν και να εκδοθούν χωρίς σήμανση, ή απλά να γίνει διαγραφή του προς ακύρωση παραστατικού. Ακυρωτικό σημείωμα για παραστατικό που έχει πάρει σήμανση θα εκδίδεται μέσω φορολογικού μηχανισμού.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αλλάζει από 1/1/2014;

Για τα παραστατικά που παίρνουν σήμανση δεν αλλάζει κάτι. Για παραστατικά που δεν περνούν από φορολογικό μηχανισμό, θα αποστέλλεται στον πελάτη μόνο το PDF ή το XML ή και τα δύο.