Σημαντική υπενθύμιση για προθεσμίες ΜΥΦ

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες,

Το μήνα Ιούλιο σε σχετική δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. με τις αποφάσεις ΠΟΛ.1175/14.7.2014, ΠΟΛ.1176/14.7.2014 δόθηκε παράταση για την προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων συναλλαγών πελατών – προμηθευτών. Ειδικότερα, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών που αφορούν συναλλαγές στο ημερολογιακό έτος 2013 παρατάθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 για όλους τους υπόχρεους, ενώ οι καταστάσεις του  Α’ και Β’ τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014 παρατάθηκαν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Η ΠΟΛ. 1176/14.7.2014 μεταβάλλει και τη συχνότητα υποβολής από μήνα σε τρίμηνο για τους υπόχρεους, ανεξάρτητα από τον τύπο βιβλίων που τηρούν.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τις ΠΟΛ στους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΟΛ.1175/14.7.2014
ΠΟΛ.1176/14.7.2014

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να προχωρήσετε στον υπολογισμό των ΜΥΦ μέσα από το Smart LOB Application έγκαιρα ώστε να προβείτε και στους απαραίτητους ελέγχους από το αρμόδιο λογιστήριο με το οποίο συνεργάζεστε.

Για την εφαρμογή της δυνατότητας «Μηνιαίας ΜΥΦ» προτείνουμε την αναβάθμιση της έκδοσης που διαθέτετε, είτε με τη βοήθεια του τμήματος υποστήριξης, είτε με τη βοήθεια του συμβούλου σας, είτε με τις οδηγίες που υπάρχουν σε μορφή video manual. Υπενθυμίζεται ότι για την αναβάθμιση πρέπει να έχετε ενεργό συμβόλαιο νέων εκδόσεων.

Επίσης, μεριμνήστε να κλείσετε εγκαίρως ένα ραντεβού με το τμήμα υποστήριξης της Exelixis ή με τον συνεργάτη σας για τη βοήθεια στην παραμετροποίηση και εξαγωγή του αρχείου.

Υπάρχουν διαθέσιμα video manuals που αφορούν την παραμετροποίηση της ΜΥΦ όπως και τη διαδικασία υπολογισμού και εξαγωγής του αρχείου στο κανάλι της Exelixis Software στο Youtube:

Παραμετροποίηση για ΜΥΦ
Υπολογισμός ΜΥΦ

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.