Προβολή στο Showcase της DevExpress για το Microsoft Industry Partner Program

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες,

Η Exelixis Software παρουσιάζει με ιδιαίτερη τιμή την επιλογή της προβολής της από την DevExpress, που επέλεξε με τη σειρά της να την παραθέσει στα showcases της στα πλαίσια του προγράμματος Industry Partner Program της Microsoft για το Visual Studio”.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στο να ωθήσει τους νέους επιχειρηματίες λογισμικού να γίνουν ενεργά μέλη του και να δομήσουν την επιχείρησή τους μέσα από τις παροχές που προσφέρει. Τα κύρια πλεονεκτήματα του προγράμματος για τα μέλη, όπως αυτά παρουσιάζονται, είναι η συμμετοχή σε διάφορα events, early previews και χρήση νεότερων εκδόσεων σε όλα τα προϊόντα, υποστήριξη και διάθεση πληθώρας πόρων marketing και τεχνολογίας. Τα υπόλοιπα οφέλη διαφέρουν ανάλογα το επίπεδο μέλους που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος να ενταχθεί.

Ανάμεσα στη λίστα των Visual Studio Partners έχει ενταχθεί και η DevExpress, η οποία διάλεξε την Exelixis Software ως παράδειγμα εφαρμογής των εργαλείων που αναπτύσσει.