Παραμετροποιητής Μηχανογραφικών Λύσεων (Software Developer)

Κωδικός: #SD003
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Αρμοδιότητες:

 • Συγγραφή κώδικα για την υλοποίηση προτεινόμενης ανάλυσης
 • Έλεγχος συμβατότητας μεταξύ προτεινόμενης λύσης και σχεδιασμού πληροφοριακού συστήματος.
 • Πιλοτική λειτουργία πληροφοριακού συστήματος πριν την παράδοση της λύσης για εγκατάσταση
 • Διαχείριση βάσεων δεδομένων

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ Πληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών ή συναφούς τομέα
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση: SQL, Visual Basic, C#, Report Designers, .Net Frameworks (C#, ASP, VB)
 • Γνώση άριστα του MS Office
 • Γνώση Αγγλικών
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα
 • Κατανόηση εμπιστευτικών θεμάτων και προστασίας δεδομένων

Οι υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης σε διακριτό σημείο, στην διεύθυνση hrm@exelixis-software.gr. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία στην εταιρική ιστοσελίδα www.exelixis-software.gr και στα social media που δίνει το παρόν.