Παράταση για συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών 2014

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες,

Με βάση χθεσινή ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών που αφορούν το ημερολογιακό έτος 2014, παρατάθηκαν έως και τις 30 Οκτωβρίου 2015 για την οριστική υποβολή τους από όλους τους υπόχρεους, ενώ οι καταστάσεις που αφορούν τα ως τώρα τρίμηνα του έτους 2015 αναμένονται να υποβληθούν έως 30 Νοεμβρίου 2015. Και στις δύο περιπτώσεις δίνεται προθεσμία ένας επιπλέον μήνας για τυχόν υποβολές διορθωτικών καταστάσεων.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.