Παγκόσμια Ημέρα Αποθήκευσης Δεδομένων

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες,

Σήμερα 31 Μαρτίου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αποθήκευσης Δεδομένων (World Backup Day). Η μέρα αυτή καθιερώθηκε από το 2011, με σκοπό την υπενθύμιση της σημαντικότητας των δεδομένων, είτε προσωπικών είτε εταιρικών και πολύ περισσότερο, της σημασίας τήρησης αντιγράφων ασφαλείας αυτών.

Οι ενδεχόμενες απώλειές τους μπορεί να επιφέρουν τόσο συναισθηματικές, όσο και σοβαρές οικονομικά επιπτώσεις στον κάτοχό τους. Σαν υπενθύμιση λοιπόν, σας παραπέμπουμε στη σχετική δημοσίευση που έχουμε αναρτήσει σε προηγούμενο χρόνο για τις Προτάσεις για Προστασία Εταιρικών Δεδομένων.

Ελπίζουμε να λάβετε υπόψη σας την παραπάνω ενημέρωση.

Για οποιαδήποτε απορία, είμαστε στη διάθεσή σας.

Ευχαριστούμε για την προτίμηση και τη στήριξή σας.