Νέα έκδοση Smart

Η Exelixis Software, ανταποκρινόμενη στις νέες απαιτήσεις της ΠΟΛ 1221/ 13.12.2012 (αριθμός ΦΕΚ 3513, 31/12/2012), η οποία ορίζει πλέον την ηλεκτρονική αποστολή των δεδομένων των εκδιδόμενων παραστατικών στη Γ.Γ.Π.Σ., βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι προέβη σε νέα έκδοση του Smart LOB Application.

Η νέα έκδοση έχει σχεδιασμό τέτοιο ώστε οι νέες ρυθμίσεις για την επίτευξη της επικοινωνίας με τις ΕΑΦΔΣΣ να γίνονται με ιδιαίτερα εύκολο και γρήγορο τρόπο, με γνώμονα πάντα το λιγότερο δυνατό χρόνο αναβάθμισης, χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων γνώσεων από τον υποστηρικτή ή παραμετροποιητή του Smart LOB Application. Τη νέα έκδοση, εφόσον έχετε ενεργό συμβόλαιο νέων εκδόσεων, μπορείτε να την κατεβάσετε από τοn ftp server μας.