Νέα έκδοση Smart για την υποβολή ΜΥΦ

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες,

Μετά την ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων, κ. Χάρη Θεοχάρη, ισχύει η υποχρέωση υποβολής μηνιαίων στοιχείων εσόδων και εξόδων από την 1η Ιανουαρίου 2014, δηλαδή των εκδοθέντων και ληφθέντων τιμολογίων συγκεντρωτικά και τα στοιχεία λιανικών πωλήσεων και δαπανών επίσης συγκεντρωτικά. Η υποχρέωση υποβολής για τα έσοδα είναι μέχρι την 18η του επόμενου μηνός και για τα έξοδα πριν την περιοδική δήλωση ΦΠΑ στην οποία θα δηλωθούν.

Για το λόγο αυτό, η Exelixis Software έχει ήδη προχωρήσει στην αναβάθμιση των απαραίτητων λειτουργιών του Smart LOB Application, ώστε να μπορεί να πραγματοποιείται η ηλεκτρονική υποβολή των παραπάνω φορολογικών στοιχείων. Η υλοποίηση της διαδικασίας για τη χειροκίνητη αποστολή με ανέβασμα του αρχείου τύπου xml στο Υπουργείο Οικονομικών (upload) καθώς επίσης και η αυτόματη αποστολή μέσω web interface με τη χρήση web service, δυο από τους τρεις τρόπους ενημέρωσης που έχει καθορίσει το ΥΠΟΙΚ, έχει ολοκληρωθεί και πραγματοποιείται το beta testing της εφαρμογής.

Θα ενημερωθείτε από την Exelixis Software εγκαίρως ώστε να προχωρήσετε σε αναβάθμιση στην έκδοση, που θα περιλαμβάνει τις νέες λειτουργίες.