Σύμβουλος Πωλήσεων Μηχανογράφησης (Sales Software Consultant)

Κωδικός: #SC001 Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη Αρμοδιότητες: Εντοπισμός και ανάλυση αναγκών στις λειτουργίες και διαδικασίες των επιχειρήσεων. Παρουσίαση ανάλογων ως προς τις ανάγκες της επιχείρησης μηχανογραφικών λύσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετροποιητής Μηχανογραφικών Λύσεων (Software Developer)

Κωδικός: #SD003 Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη Αρμοδιότητες: Συγγραφή κώδικα για την υλοποίηση προτεινόμενης ανάλυσης Έλεγχος συμβατότητας μεταξύ προτεινόμενης λύσης και σχεδιασμού πληροφοριακού συστήματος. Πιλοτική λειτουργία πληροφοριακού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτής Μηχανογραφικών Λύσεων (Software Analyst)

Κωδικός: #SA001 Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη Αρμοδιότητες: Κατανόηση υπάρχουσας επιχειρησιακής δομής πελάτη και αναγνώριση αναγκών Σχεδιασμός και σύνταξη προτεινόμενης λύσης Έλεγχος συμβατότητας μεταξύ προτεινόμενης λύσης και σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτής Μηχανογραφικών Λύσεων (Software Supporter)

Κωδικός: #SS002 Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη Αρμοδιότητες: Καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες Καθοδήγηση των στελεχών του πελάτη με στόχο την επίλυση θεμάτων Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποιητής Μηχανογραφικών Λύσεων (Software Implementer)

Κωδικός: #SI002 Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη Αρμοδιότητες: Παραμετροποίηση στις ανάγκες της επιχείρησης του πελάτη όπως έχουν αναλυθεί Εγκατάσταση μηχανογραφικής λύσης σε πελάτη Εκπαίδευση χρηστών Υποστήριξη έργου υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα