Ενημέρωση για υπηρεσία ελέγχου ΑΦΜ

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες,

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι από τη νέα έκδοση του Smart LOB Application δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας με την υπηρεσία «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα», που πρόσφατα επανασχεδιάστηκε από τις Γ.Γ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Π.Σ.

Μόλις οι εγγεγραμμένοι χρήστες της υπηρεσίας καταχωρήσουν στο Smart ένα ΑΦΜ που αντιστοιχεί σε νομικό πρόσωπο, νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της υπηρεσίας και να εμφανίσουν ένα σύνολο βασικών στοιχείων του όπως αυτά υπάρχουν στο Φορολογικό Μητρώου του TAXIS. Εκτός της ταχύτατης πλέον καταχώρησης βασικών στοιχείων, φυσικά προσφέρεται επιβεβαίωση των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές, έλεγχος των εκδιδόμενων στοιχείων κλπ.

Για τη χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία κάνοντας χρήση των TAXISnet κωδικών σας και να αποκτήσετε ειδικούς κωδικούς πρόσβασης στην υπηρεσία. Αναλυτική περιγραφή της υπηρεσίας και πληροφορίες για την εγγραφή και τη χρήση της, παρέχονται στο εγχειρίδιο οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Exelixis Software ή το συνεργάτη σας για την απόκτηση της νέας έκδοσης και την κατάλληλη συμπλήρωση των κωδικών πρόσβασης της υπηρεσίας στα στοιχεία εταιρίας του Smart LOB Application. Υπενθυμίζεται ότι για να αποκτήσετε τη νέα έκδοση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε ενεργό συμβόλαιο νέων εκδόσεων.