Αναλυτής Μηχανογραφικών Λύσεων (Software Analyst)

Κωδικός: #SA001
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Αρμοδιότητες:

 • Κατανόηση υπάρχουσας επιχειρησιακής δομής πελάτη και αναγνώριση αναγκών
 • Σχεδιασμός και σύνταξη προτεινόμενης λύσης
 • Έλεγχος συμβατότητας μεταξύ προτεινόμενης λύσης και σχεδιασμού πληροφοριακού συστήματος

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ Πληροφορικής
  • σχετικό με Ανάλυση και Σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων,
   ή
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • σχετικό με Διαχείριση Έργου,
   ή
 • Μαθηματικού
  • σχετικό με Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση MS Office & MS Visio, UML
 • Γνώση Αγγλικών
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα
 • Ικανότητα δομημένης και στοχοθετημένης παρουσίασης λύσεων
 • Ευχέρεια προφορικού και γραπτού λόγου
 • Ικανότητα εντοπισμού αναγκών και δημιουργικής επίλυσης θεμάτων ή αποριών
 • Γνώση hardware, software, βασικών IT θεμάτων
 • Ικανότητα συλλογής και ερμηνείας πληροφοριών

Οι υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης σε διακριτό σημείο, στην διεύθυνση hrm@exelixis-software.gr. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία στην εταιρική ιστοσελίδα www.exelixis-software.gr και στα social media που δίνει το παρόν.