Ανακοίνωση για τις μηνιαίες καταστάσεις συναλλαγών (ΜΥΦ)

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες,

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να προχωρήσετε στον υπολογισμό των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών –  προμηθευτών (ΜΥΦ) για το έτος 2014, όπως αυτές προδιαγράφονται από τις αποφάσεις ΓΓΔΕ (ΠΟΛ.1022/2014 και ΠΟΛ.1072/2014), έτσι ώστε να προβείτε και στους απαραίτητους ελέγχους από το αρμόδιο λογιστήριο με το οποίο συνεργάζεστε. Το Smart LOB Application δίνει τη δυνατότητα μέσω της διαδικασίας της «Μηνιαίας ΜΥΦ», να γίνει εύκολα και λειτουργικά η εξαγωγή των ηλεκτρονικών αρχείων που τις αφορούν. Μεριμνήστε να κλείσετε εγκαίρως ένα ραντεβού με το τμήμα υποστήριξης της Exelixis Software ή με τον συνεργάτη σας για τη βοήθεια στην παραμετροποίηση και εξαγωγή των αρχείων.

Η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών των Α, Β, Γ και Δ τριμήνων του 2014 λήγει στο τέλος Ιανουαρίου 2015. Ο χρόνος αυτός συμπίπτει με την προθεσμία υποβολής του Δ’ Τριμήνου όπως είχε προϋπολογιστεί. Σύμφωνα με την τελευταία σχετική ανακοίνωση της Γ.Γ., κυρίας Σαββαΐδου, η προθεσμία παρατείνεται έως τις 2/2/2015.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Απόφαση ΓΓΔΕ για τις ΜΥΦ μπορείτε να δείτε αναζητώντας τις ΠΟΛ.1022/2014 και ΠΟΛ.1072/2014, το βοήθημα ερμηνείας μαζί με το αρχείο συχνών ερωτήσεων στον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Σ.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν διαθέσιμα online video manual για την παραμετροποίηση ΜΥΦ και τον υπολογισμό ΜΥΦ στο κανάλι της Exelixis Software στο YouTube.