Ανάληψη νέου έργου στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

H Exelixis Software περήφανα ανακοινώνει την έναρξη μηχανογράφησης του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ), ενός από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας, με πλούσια καλλιτεχνική, εκπαιδευτική και κοινωνική συνεισφορά.

Με την υλοποίηση του προβλεπόμενου έργου ο ΟΜΜΘ θα μπορεί να διαχειρίζεται εκδηλώσεις τρίτων, αλλά και εσωτερικές παραγωγές, σε επίπεδο χρονοπρογραμματισμού, οργάνωσης – σχεδίασης εκδηλώσεων και οικονομικού προϋπολογισμού. Η διαχείριση εκδηλώσεων, σε συνδυασμό με τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού (HRM) και τη διαχείριση μουσικών οργάνων και εξοπλισμού, θα προσφέρει επίσης ευέλικτο και εύκολο συντονισμό των εργασιών των καλλιτεχνικών συνόλων του οργανισμού. Οι απαραίτητες εκτυπώσεις όπως φύλλο εκδήλωσης, ημερολόγια κλπ θα δημιουργούνται μέσα από το Smart LOB Application, διευκολύνοντας σημαντικά το προσωπικό των εκδηλώσεων.

Επίσης, ο ΟΜΜΘ θα μπορεί να αποθηκεύει μέσα στην εφαρμογή οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο και να το συνδέει με το πρόσωπο, την ενέργεια ή την εκδήλωση που αφορά, κερδίζοντας οργανωμένο και ενιαίο σύστημα αρχειοθέτησης, απομακρυσμένη πρόσβαση με ορισμό ανάλογων δικαιωμάτων, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, διαχείριση ροών και εργασιών, ασφάλεια και έλεγχο των εγγράφων, εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης λόγω έξυπνων αλγορίθμων συμπίεσης και ταχύτερη πρόσβαση στα δεδομένα με εύκολη αναζήτηση.

Όσον αφορά στη σχεδίαση ενεργειών επικοινωνίας, marketing και πωλήσεων, αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαχείρισης πελατειακών σχέσεων CRM, με τη μαζική αποστολή αυτόματων email και SMS, την καταγραφή εισερχόμενων μηνυμάτων και παραπόνων, τη διαχείριση ευκαιριών πώλησης κλπ.

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί διασύνδεση με το website του ΟΜΜΘ για αυτόματη λήψη και εισαγωγή δεδομένων βιογραφικών και εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, ενώ με την ανάπτυξη του Smart WEB θα επιτρέπεται πρόσβαση εξουσιοδοτημένων χρηστών σε επιλεγμένα μέρη του συστήματος μέσω Internet.