Ανάληψη νέου έργου στην εταιρεία Novatron

Η EXELIXIS SOFTWARE, σε συνεργασία με την πιστοποιημένη συνεργάτη της, Dataware, με χαρά ανακοινώνει την ανάληψη έργου στην εταιρεία Novatron, εταιρεία προϊόντων, εφαρμογών και λύσεων υψηλής τεχνολογίας.

Η εταιρεία Novatron δραστηριοποιείται από το 2002 με έδρα το Χαλάνδρι και στοχεύει στην ικανοποίηση των πελατών της μέσα από τις ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρει. Οι τομείς ενασχόλησής της, αφορούν:

  • Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης πλαστικών καρτών (πλαστικές κάρτες προτυπωμένες ή μη, εκτυπωτές πλαστικών καρτών, σχεδιασμός και επιμέλεια μακέτας κλπ).
  • Κωδικοποίηση και ιχνηλασιμότητα προϊόντων (εκτυπωτές ετικετών barcode, φορητά τερματικά, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου τιμών, ενσύρματοι και ασύρματοι αναγνώστες barcode κλπ).
  • Ολοκληρωμένα συστήματα λιανικής πώλησης (ταμειακές μηχανές – φορολογικοί μηχανισμοί, POS, οθόνες πελατών, εκτυπωτές αποδείξεων κλπ).
  • Συστήματα ασφάλειας και ελέγχου (έλεγχος πρόσβασης, ωρομέτρηση προσωπικού, κάμερες ασφαλείας).
  • Συστήματα επιβράβευσης πελατών (συστήματα με πλαστικές κάρτες για τη διαχείριση ανταποδοτικών σχέσεων πελάτη – επιχείρησης πέρα από συναλλαγές με τη μορφή πόντων, αντίστοιχο app και δημιουργία βάσης δεδομένων με στοιχεία για μελλοντικές προωθητικές ενέργειες).

Επίσης, υπάρχουν οι αντίστοιχες υπηρεσίες υποστήριξης, service σε περίπτωση που υπάρχει ελάττωμα στην εγκατάσταση ή στη λειτουργία κάποιου προϊόντος, η βάση γνώσης με θέματα που έχουν αντιμετωπιστεί στο παρελθόν με προϊόντα ή λογισμικό, ενώ υποστηρίζεται και απομακρυσμένη εξυπηρέτηση (εγκατάσταση ή υποστήριξη) σε πελάτες που δεν υπάρχει άμεση γεωγραφική πρόσβαση. Στο ενεργό πελατολόγιό της, το οποίο ξεπερνά τις 10.000 πελατών που έχουν εξυπηρετεί μέχρι σήμερα, περιλαμβάνονται τραπεζικοί οργανισμοί, βιομηχανίες, αλυσίδες καταστημάτων, εταιρείες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και πλήθος φορέων και οργανισμών του Δημοσίου. Το Νοέμβριο του 2010 η Novatron κατατάχθηκε ανάμεσα στις ισχυρότερες εταιρείες της Ελλάδας σύμφωνα με τη σχετική λίστα της ICAP “Strongest Companies in Greece”, ενώ συνεχίζει να μεγαλώνει ο αριθμός ικανοποιημένων πελατών και το μερίδιο αγοράς μαζί με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών της.

Η λύση η οποία προτάθηκε και θα υλοποιηθεί στη Novatron με την πλατφόρμα του Smart LOB Application περιλαμβάνει την παρακολούθηση όλων των επιχειρησιακών κυκλωμάτων της, ενώ η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Dataware, επίσημο συνεργάτη της Exelixis. Η λύση περιλαμβάνει αρχικά την παρακολούθηση του εμπορολογιστικού κυκλώματος όπως επίσης και την πλήρη λειτουργία του υποσυστήματος Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM) – κάλυψη του Technical CRM τμήματος που αφορά την υποστήριξη και την καταγραφή των αιτήσεων service και του Sales CRM με καμπάνιες, προωθητικές ενέργειες και δημιουργία βάσης προτιμήσεων των πελατών. Θα υλοποιηθεί καταγραφή με serial number και barcode όπου αυτό είναι απαραίτητο, για την καλύτερη διαχείριση του hardware που πωλούνται ή επιστρέφουν για επισκευή, καθώς και του συνολικού αποθέματος. Θα παραμετροποιηθεί κατάλληλα το Smart LOB Application ώστε να ενεργοποιηθεί η πλήρης λειτουργία του υποσυστήματος Διαχείρισης Αποθήκης έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η διαχείριση των επιμέρους διαδικασιών που αφορούν την αποθήκη της εταιρείας. Τέλος, μέσα από την υλοποίηση του Business Intelligence, θα υπάρχει μεγάλη γκάμα αναφορών και κύβων OLAP (με δυνατότητα εξαγωγής τους σε γνωστούς τύπους αρχείων, όπως PDF, αρχεία Excel κλπ) που θα φροντίζουν για την άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση όλων των τμημάτων της Novatron με εύκολο και γρήγορο τρόπο.