Ανάληψη νέου έργου στην εταιρεία Mob Salons

Η Exelixis Software ανακοινώνει με χαρά την ανάληψη του έργου μηχανογράφησης της Mob Salons στη Θεσσαλονίκη.

Η Mob Salons είναι μια πρωτοποριακή και ανατρεπτική συνεργασία μεταξύ 6 hair stylists από 5 κομμωτήρια και ένα εξειδικευμένο κατάστημα λιανικής. Τα 4 από αυτά έχουν έδρα τη πόλη της Θεσσαλονίκης, ενώ το 5ο συνδέει την ομάδα με την Μπολώνια, την πρωτεύουσα της μόδας, στην Ιταλία.

Η αξιόλογη και ξεχωριστή ομάδα, που δημιουργήθηκε κάτω από την επωνυμία Mob Salons, απαρτίζεται από καλλιτέχνες του είδους, με πάθος για δημιουργία και ποιοτικό αποτέλεσμα στις υπηρεσίες που παρέχουν. Ο στόχος τους είναι η μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη μέσα από τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, από την ενημέρωση και κατάρτιση για νέες τεχνικές και προϊόντα και από συμμετοχές σε κορυφαία events του χώρου.

Η μηχανογραφική λύση με το Smart LOB Application επικεντρώνεται στη διαχείριση και σωστή παρακολούθηση της αποθήκης με το WMS. Η λύση περιλαμβάνει επίσης τη βασική εμπορική διαχείριση, την παρακολούθηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών παραγγελιοληψίας προς όλους τους συνεργάτες. Επιπρόσθετα, θα υλοποιηθεί διασύνδεση του Smart LOB Application με το ηλεκτρονικό κατάστημα, για να υπάρχει συνεχής ενημέρωση αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο.