Ανάληψη νέου έργου στην εταιρεία Σ. Παπαγιάννης ΑΕ

Η EXELIXIS SOFTWARE με χαρά ανακοινώνει την έναρξη του μηχανογραφικού έργου από την πιστοποιημένη συνεργάτη της, Dataware, στα πτηνοτροφεία Σ. Παπαγιάννης.

Τα πτηνοτροφεία Παπαγιάννη  δραστηριοποιούνται από το 1960 στην περιοχή Σχηματαρίου Βοιωτίας με πρότυπες και υπερσύγχρονες πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ενώ το 1997 πήραν τη σημερινή νομική τους μορφή «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ».

Οι προδιαγραφές των συστοιχιών κλωβών ακολουθούν πλήρως τις επιταγές της αντίστοιχης ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Στο σύνολο έχει 5 θαλάμους εκτροφής αυγοπαραγωγής ορνίθων, σύγχρονο αναθρεπτήριο νεοσσών, παρασκευάζει σε δικό του παρασκευαστήριο τις ζωοτροφές, έχει ωοσκοπικό κέντρο δυναμικής 70.000 αυγών την ώρα, ενώ τυποποιεί και συσκευάζει τα αυγά σε δικό του τυποποιητήριο – συσκευαστήριο αυγών. Πλήθος κτηνιατρικών και υγειονομικών ελέγχων γίνεται σε καθημερινή βάση σε πολλαπλά σημεία στη γραμμή παραγωγής ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ποιότητα στα τελικά προϊόντα. Τα τελευταία 15 χρόνια η παραγωγή προϊόντων απευθύνεται αποκλειστικά στην εταιρεία «Χρυσά Αυγά» που ανήκει στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων και η οποία διασφαλίζει την περαιτέρω διανομή ή διάθεση στον ελλαδικό χώρο.

Η μηχανογραφική προσέγγιση, που θα υλοποιηθεί από το έμπειρο προσωπικό συμβούλων της εταιρείας Dataware, περιλαμβάνει την παραμετροποίηση του Smart LOB Application αρχικά για την Εμπορική Διαχείριση με Πελάτες – Προμηθευτές, Είδη, Αποθηκευτικούς Χώρους, Πωλήσεις, Αγορές, Παραγωγή, Εισπράξεις, Πληρωμές, Αξιόγραφα, Λογιστική. Θα υλοποιηθεί επίσης, το υποσύστημα του Εμπορικού CRM για τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων και το υποσύστημα Διαχείρισης Εγγράφων. Η ιδιομορφία που προσεγγίζει μοναδικά η εφαρμογή, αφορά την τήρηση πολλαπλών μονάδων μέτρησης και αποθηκευτικών χώρων για τις ανάγκες του πτηνοτροφείου «Σ. Παπαγιάννης». Θα υλοποιηθεί και πλήθος αναφορών με το εργαλείο Reporting που διαθέτει η εφαρμογή για την επίτευξη πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο σε σχέση με τα δεδομένα της επιχείρησης.