Ανάληψη νέου έργου στα Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη

H Exelixis Software περήφανα ανακοινώνει την έναρξη του έργου μηχανογράφησης στα Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη από την Dataware, επίσημο συνεργάτη της Exelixis. Η Dataware με την έμπειρη ομάδα υλοποιητών που διαθέτει, χαρακτηρίζεται από συνέπεια, σωστή ανάλυση και καταγραφή αναγκών του πελάτη και πρόταση ιδανικών λύσεων για την κάλυψή τους.

Στην περίπτωση των Εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη επιλέχθηκε το Smart LOB Application ως λύση με βασικό άξονα έναρξης την εμπορολογιστική διαχείριση κυρίως σε θέματα τιμολόγησης προγραμμάτων φοίτησης μαθητών. Θα ακολουθήσουν σε επίπεδο υλοποίησης τα υπόλοιπα τμήματα των Εκπαιδευτηρίων, καθώς είναι επιθυμητό να συμπεριληφθούν όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης, το κολυμβητήριο, το ωδείο και το summer camp. Θα αναπτυχθεί κατάλληλη παραμετροποίηση στα αντίστοιχα υποσυστήματα CRM και HRM στοχεύοντας στον καλύτερο χρονοπρογραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού και διαθέσιμων πόρων (αιθουσών, εγκαταστάσεων) με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των μαθητών του και σχετικών συμμετεχόντων.

Τα Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη, τα οποία δραστηριοποιούνται από το 1963 στις υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης, διαθέτουν βρεφονηπιακό – παιδικό σταθμό, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο και έτσι καλύπτουν το φάσμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, διαθέτουν πρόγραμμα International Baccalaureate στα πλαίσια της Διεθνούς Παιδείας για όσους μαθητές επιθυμούν να συνεχίσουν σε τριτοβάθμια εκπαίδευση εξωτερικού, ενώ εφοδιάζονται με τα απαραίτητα χαρακτηριστικά και γνώση ξένων γλωσσών. Συμπληρωματικά με τα προγράμματα φοίτησης υπάρχει λειτουργικό κολυμβητήριο και ωδείο δίνοντας μια νότα αθλητικής και μουσικής παιδείας στους μαθητές. Τα προγράμματα του κολυμβητηρίου, εκτός από τους μαθητές που φοιτούν στις εκπαιδευτικές βαθμίδες, συμπεριλαμβάνουν και προγράμματα για βρέφη όσο και για ενήλικες. Τέλος, το summer camp βοηθά τους μαθητές 6 έως 12 ετών να ψυχαγωγηθούν, να τονώσουν την πνευματική και αισθητική τους καλλιέργεια με πληθώρα καλλιτεχνικών και αθλητικών ενεργειών, όπως και εκμάθηση αγγλικών και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (το πρόγραμμα προσαρμόζεται ανάλογα τις ηλικίες που συμμετέχουν).