Το Smart είναι μια σύγχρονη Line Of Business εφαρμογή με αντικείμενο τη μηχανογραφική κάλυψη όλου του φάσματος δραστηριοτήτων κάθε επιχείρησης, σε μια ενιαία πλατφόρμα, σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα (Desktop, Mobile, Web).

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Smart LOB Application συνοψίζονται στα εξής:

 • Παρέχει ένα ενοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας.
 • Προσαρμόζεται απόλυτα στις γενικές και ειδικές ανάγκες της επιχείρησης.
 • Το κόστος κτήσης, υλοποίησης και λειτουργίας του είναι χαμηλό.
 • Αποτελεί μια διαχρονική επένδυση για την επιχείρηση που θα το επιλέξει.

Η εφαρμογή συνδυάζει πολλά υποσυστήματα σε μια κοινή, ενιαία πλατφόρμα. Αυτό αποτελεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα στα χέρια μιας επιχείρησης η οποία με αυτό τον τρόπο δεν αναγκάζεται πλέον να χρησιμοποιεί παράλληλα ετερόκλητες εφαρμογές που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους.

Μεταξύ αυτών των υποσυστημάτων, περιλαμβάνονται τα εξής:

 • CRM: διαχείριση του πελατολογίου
 • WMS: οργάνωση και διαχείριση της αποθήκης
 • HRM: διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
 • ERP: εμπορολογιστικό σύστημα

Κάθετες λύσεις

Το Smart LOB Application παρέχει κάθετες λύσεις για μια σειρά από δραστηριότητες, όπως:

 • Εστίαση
 • Ένδυση – υπόδηση
 • Εντατική λιανική
 • Μεταφορικές εταιρείες
 • Ελαιοτριβεία
 • Παραγωγικές – μεταποιητικές μονάδες
 • Λαχαναγορές – ιχθυόσκαλες
 • Σύστημα κρατήσεων θέσεων (θέατρα, κινηματογράφοι, νυχτερινά κέντρα)
 • Υπηρεσίες υγείας
 • Εκκοκκιστήρια

Εκδόσεις

Εκτός του LOB Application, το Smart προσφέρεται και στις εξής εκδόσεις:

 • Smart Pico
 • Smart Nano
 • Smart Mobile WMS
 • Smart Mobile ORDER-CRM
 • Smart WEB
 • Smart Atto

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του Smart LOB Application, που έχουν να κάνουν με ζητήματα παραμετροποίησης, επεκτασιμότητας, διασύνδεσης και τεχνολογίας.

παραμετροποίηση

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του Smart LOB Application είναι η δυνατότητα απόλυτης προσαρμογής του στις γενικές και ειδικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Ειδικότερα, το περιβάλλον του Smart μπορεί να διαμορφωθεί ανά χρήστη ή ομάδα χρηστών παρέχοντας, μεταξύ άλλων, δυνατότητες για:

 • Παραμετροποιήσιμες όψεις λίστας με δυνατότητες αναζήτησης, φιλτραρίσματος, ομαδοποίησης, προεπισκόπησης εκτύπωσης, μαζικών μεταβολών κλπ.
 • Παραμετροποιήσιμες αναλυτικές όψεις οντότητας.
 • Προβολή συγκεκριμένων καρτελών της αναλυτικής όψης μέσα από την όψη λίστας (Master Detail).
 • Δενδρική παρουσίαση των στοιχείων μιας οντότητας.
 • Προσθήκη μόνιμων πεδίου διάφορων τύπων (αλφαριθμητικά, ημερομηνίες, υπολογισμού και συνάθροισης, κατάστασης, τύποι δεδομένων κλπ).
 • Επαναορισμό του σχήματος της βάσης δεδομένων.
 • Τροποποίηση των οθονών χρήστη (UI) με τη χρήση του πλήρως παραμετρικού user interface, ανάλογα με τις ανάγκες και τα δικαιώματα πρόσβασης του κάθε χρήστη ξεχωριστά.
 • Δημιουργία παραμετρικών κανόνων επικύρωσης και εμφάνισης δεδομένων (validation and appearance rules).

επεκτασιμότητα

Το Smart LOB Application επιτρέπει είτε στον εξωτερικό σύμβουλο μηχανογράφησης, είτε στο εσωτερικό στέλεχος πληροφορικής της εταιρείας να επεκτείνει την πλατφόρμα προσδίδοντας σε αυτή επιπλέον χαρακτηριστικά ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες της επιχειρηματικής φιλοσοφίας, όλων των τομέων της επιχείρησης, των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων.

Μεταξύ άλλων, το Smart παρέχει τις εξής δυνατότητες επεκτασιμότητας:

 • Προσθήκη λειτουργικότητας στα νέα πεδία που δημιουργούνται σε όλες τις οντότητες της εφαρμογής.
 • Δημιουργία scripting με χρήση Extenders addons (on click driven) και Customizers (event driven) μέσα στην πλατφόρμα με συγγραφή κώδικα σε γλώσσα C#, Visual Basic και SQL με την οποία επεκτείνεται η λειτουργία της και προσδίδεται περαιτέρω λειτουργικότητα στη χρήση των πεδίων της. Προσφέρεται, έτσι, η δυνατότητα εσωτερικής ανάπτυξης (in house) η οποία μειώνει το κόστος ανάπτυξης και συντήρησης, ενώ δίνει επιπλέον στην επιχείρηση την απόλυτη κυριότητα και τον έλεγχο της εγκατάστασης της πλατφόρμας.

διασύνδεση

Το Smart LOB Application παρέχει πλήρη διασύνδεση με μια μεγάλη σειρά webservices αμφίδρομης κατεύθυνσης: από τη μια πλευρά, το Smart χρησιμοποιεί τους πόρους που παρέχουν webservices τρίτων (π.χ. εταιρείες courier) κι από την άλλη δίνει τη δυνατότητα σε άλλες εφαρμογές να συνδεθούν με αυτό. Χρήση webservices τρίτων
 • Πληρωμές PayByBank. Η συγκεκριμένη διασύνδεση δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη του Smart να πληρώνει για online αγορές απευθείας από τον τραπεζικό του λογαριασμό, με ασφάλεια και ταχύτητα, χωρίς να απαιτείται να μπαίνει κάθε φορά στην υπηρεσία ebanking της Τράπεζας.
 • Διασύνδεση με Mobile Application Services για αποστολή SMS μηνυμάτων μέσω του Smart. Ενδεικτικά αναφέρεται η συνεργασία του Smart με την εταιρεία Apifon.
 • Χρήση υπηρεσιών courier (ACS, Γενική Ταχυδρομική, ΕΛΤΑ Courier, Speedex). Ο χρήστης του Smart LOB Application μπορεί να οργανώσει αποτελεσματικότερα την αποστολή των παραγγελιών προς τους πελάτες του, με το πάτημα ενός κουμπιού. Η διαδικασία είναι εύκολη, απαιτείται μόνο η προμήθεια ειδικών κωδικών πρόσβασης στην υπηρεσία της εταιρείας courrier και στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί μέσα από το παραστατικό πωλήσεων της παραγγελίας να δημιουργήσει και να εκτυπώσει voucher το αντίστοιχο voucher (με πληροφορίες όπως διεύθυνση αποστολής, τρόπος πληρωμής, αριθμός αποστολής για tracking κλπ).
 • Διασύνδεση με οποιουδήποτε τύπου εξειδικευμένα περιφερειακά, όπως ζυγαριές, customer display, barcode readers και printers, price checkers, συστήματα Scada κλπ.
Διασύνδεση με το Smart
 • Το Smart παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα του με σκοπό την γρήγορη και έγκαιρη online ενημέρωση του website της εταιρείας (για παράδειγμα, μπορεί να ενημερωθούν τα είδη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος με τις νέες τιμές, φωτογραφίες, προσφορές, περιγραφές κλπ).

τεχνολογία

Το Smart LOB Application αναπτύχθηκε σε Visual Studio 2019 (.NET Framework 4.7) και έχει βελτιστοποιηθεί για λειτουργία σε περιβάλλον Windows 10 – 11 και Windows Azure (cloud). Χαρακτηρίζεται για το σύγχρονο, ενοποιημένο και εύχρηστο περιβάλλον λειτουργίας του με το οποίο εξοικειώνεται γρήγορα ο τυπικός χρήστης προγραμμάτων Windows και Office.

Συνδέεται με όλα τα γνωστά συστήματα βάσεων δεδομένων (Oracle Database, MySQL, PostgreSQL κλπ) και έχει βελτιστοποιηθεί για σύνδεση σε βάση δεδομένων Microsoft SQL Server 2017 / 2019.

Για το σχεδιασμό του τρόπου λειτουργίας της πλατφόρμας ακολουθήθηκαν τα πρότυπα των ομάδων ανάπτυξης των μεγαλύτερων Software Houses του εξωτερικού (DevExpress, Syncfusion, Resco, Active Database Software και AfterLogic) και είναι παρόμοιος με εκείνον που χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία στην ανάπτυξη λογισμικού ανοικτού κώδικα.

Ενσωματώθηκαν τεχνικές ανάπτυξης Παράλληλου Προγραμματισμού, καθώς και αυτές που ακολουθεί επιτυχημένα τα τελευταία χρόνια η Microsoft στην ανάπτυξη του .NET Framework. Αυτό εξασφάλισε στην Exelixis Software τη δυνατότητα να ενσωματώνει στο ίδιο το Smart ανά πάσα στιγμή, εύκολα και γρήγορα, κάθε επερχόμενη νέα τεχνολογία, ώστε να είναι πάντα σύγχρονο και αποτελεσματικό για τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των επιχειρηματικών κλάδων και των δραστηριοτήτων τους.

Για το κρίσιμο θέμα των ζητουμένων από το σχήμα των δεδομένων, επιλέχθηκε ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στον τομέα και συγκεκριμένα ένα Object Orient Database Management System (ORDBMS), καθώς και ανοιχτά μοντέλα δεδομένων, όπως το Odata που τείνει να γίνει παγκόσμιο πρότυπο για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συστημάτων, ειδικά στο επερχόμενο web2.0 και στο Internet of things. Όλα τα παραπάνω ενισχύονται και με τα νέα εργαλεία LINQMVC (Model / View / Controller), Visual Studio Light Switch και το Entity Framework της Microsoft. Η επιλογή αυτή εξασφάλισε στην πλατφόρμα στιβαρότητα και σταθερότητα και ταυτόχρονα τη δυνατότητα επικοινωνίας με τα περισσότερα μηχανογραφικά συστήματα τρίτων κατασκευαστών, αλλά και την εισαγωγή (import) και εξαγωγή (export) δεδομένων σε πολλαπλούς τύπους αρχείων.

Όλα τα προαναφερθέντα εργαλεία προσδίδουν στην πλατφόρμα Smart LOB Application ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της που είναι η δυνατότητα αλλαγής της συμπεριφοράς της ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη, καθώς και η προσθήκη οποιασδήποτε νέας λειτουργικότητας.

Η καινοτομία που χαρακτηρίζει το Smart LOB Application ήταν ο λόγος που η Microsoft απένειμε την πιστοποίηση “BizSpark” στην Exelixis Software.